selection Jest wspólnotą ludzi doświadczających osobistej relacji z Jezusem, którzy wybrali drogę naśladowania Jezusa jako osobisty styl życia,

selection Jest częścią Kościoła, rozumianego jako ogół wszystkich chrześcijan oraz częścią formalnie istniejącej struktury; wzoruje się na sprawdzonych biblijnych zasadach społecznego i moralnego życia, rozumiejąc potrzebę współpracy z innymi wspólnotami jako swój obowiązek.

selection Jest częścią denominacji pod nazwą Kościół Chrześcijański 'Jezus Żyje' (kchjz.info.pl)

selection Jest miejscem współpracy dla osób w każdym wieku, bez względu na pochodzenie, osobisty dorobek, czy społeczny status

selection Zbór jest pojęciem biblijnym oznaczającym po prostu zwartą wspólnotę kościelną, którą katolickim terminem można nazwać parafią.

selection Strukturę Zboru w Płocku stanowi: pastor Zboru w Płocku - Jerzy Przeradowski z Kutna. Gospodarzami spotkań są Robert i Monika Górscy z Gostynina. Katechetką dzieci jest Luiza Szyperska, z którą współpracują różne osoby. Służbę gospodarczą i organizacyjną pełni Karol Werębski. Letnie czwartkowe spotkania ewangelizacyjne prowadzi Jarosław Wasiak. Spotkania domowe prowadzi Maciej Szyperski.

selectionW ogólnej klasyfikacji tego rodzaju kościół nazywa się protestanckim. Bliżej zaznajomieni z różnorodnością wyznań umieszczą go w ruchu charyzmatycznym lub tzw. zielonoświątkowym. Można też określić go mianem kościoła ewangelicznie wierzącego, lub jak mawiają przyjaciele - biblijnie wierzącego.

selectionPodstawowe prawdy wiary, które wyznajemy, są tożsame z większością kościołów Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki
Wyświetleń:
232077
© Copyright 2022 - zborwplocku.pl
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram