Filia w Płońsku

Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek
o godz. 18 w sali przy ul. Letnia 35a

Osoba odpowiedzialna za organizację spotkań w Płońsku:
Luiza Szyperska 608 482920
luizaszyperska@gmail.com