Cel

Jezus powiedział:
„Ewangelia św. Mateusza 5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

Apostoł Paweł napisał:
List do Galacjan 6:9 A czynić dobrze nie ustawajmy,
albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.

Apostoł Piotr powiedział również:
I List św. Piotra 1:9 Osiągając cel wiary,
zbawienie dusz.

Dlatego też chcemy dołożyć wszelkich starań, aby to, co dobre i zbawienne jaśniało w Płocku jeszcze bardziej.